Elitekrainer med innslag av gule striper

Elitedronninga