sjekk av egg og yngel

Her er det øving i å sjå på dei ulike stadier av yngel. spesielt dei små egga kan vere vanskeleg å sjå for nye birøktarar