Kurs på Lutro

Her kontrollerar me kuber rett ved riksvegen hos Arne Lutro på Lutro. Desverre vart det overskyet og litt regn til kvelden, når me skulle ha fyrste praksis ute i bigarden for hardanger-kurset.