Kubevekta vår 2013

Kubevekta er vatret opp og fungerar no som digetal værstasjon for temperatur både ute og inne i kuba, luftfuktighet og nedbør.