Tørr mose til isolering

Har me ikkje anna til å isolere ved drivforing på tidleg på våren, så kan ein bruke tørr mose.