Klokkelyng, Erica tetralix

Klokkelyng kan gje ein svært god flytande honning. Foto Anders Søyland