Samanslåing av parekassetter for å kunne ta vare på yngel og bier etter dronningene er tatt ut.

Slik kan ein slå i hop parekassetter med avispapir, før ein stifter smårammer inn i halvrammer.