Eigen hausta pollen og silskrap

Her ser de råstoffa til deigen. Tørka pollen og Honningvoks frå silskrap. dette kjelver eg ut mellom matpapir og legg direkte oppå rammene på våren.