Vandring til eller frå Voss

Slik laster me bikubene på ein henger når ein vandrer med dei. Her er det Leif Samuelsen som hjelper til med løfting og køyring.