Ei heilt full tavle med forsegla yngel

Når tavlene er heilt fylt med yngel frå sidelist til andre side, har me ei effektiv dronning. Hulla kan tyde på litt innavl men ikkje nødvendigvis det som er årsaka her.