Takbier på gamle BT bygget

No har Universitetsmuseet i Bergen fått eigne bikuber som skal røktast av ein ivrig gjeng jenter på konserveringsavdelinga ved museet.

Eg har lovet å halde eit ordinært kurs i birøkt slik at dei skal kunne både stelle biene og hauste den honningen som er mogleg å få i Bergen by. Det er også tanken at ein kan bruke desse biene både i evt. forsking og vise dei fram i Musehagen ved spesielle høve.