Tid for vokssmelting

Tid for vokssmelting

No når biene held seg i ro i vinterklase i kubene er det tid for å dampe ut fin gul bivoks av utskifta mørke vokstavler. Voksen blir levert inn til Honningcentralen for å bli valset ut til ny byggevoks.
Tid for vokssmelting
Her blir blokkvoksen skrapt heilt rein før den vert selt til honningcentralen.

Beste måte å utvinne bivoken frå brukte rammer er å henge dei i ein isolert stålbeholder som ein sender varm damp inn i. Den flytane voksen kan då tappast av under ei rist i bunnen og fyllast i ei bøtte eller bokser til såkalla blokkvoks. Den norske voksen er svært rein og brukast for det meste om att i kubene etter at ein har fått valset den til ny byggevoks (som det også blir rulla lys av).