Tavlehonning

Me har i år (2020) fått bygget ut fin tavlehonning av rein lynghonning som me legg i eit beger på ca 200 gram, som kan kjøpast på våre marknader. Lynghonningen held seg geleaktig / flytande i lang tid så lenge ein ikkje ødelegg den naturlege forseglinga på honningcellene. Kan etast aleine som ein god søtsak, eller skjærast i tynne skiver til ostetyper.