Vårhonning frå Hardanger / Voss

Den tidlegaste honningen me hauster, er frå frukthagar i langs Hardangerfjorden og første hausting når kubene er flytta til Voss. Denne kaller me for "Vårhonning" då den ofte er litt meir gul og smakfull frå løvetann, engkarse og fruktblom. Dersom villbringebæra byrjar å bløme før me får høve til å hauste denne, blir den meir kvit , slik som rein bringebærhonning blir.