Aktuelt

Seneste nyhetsoppdateringer.

Isolering med mose !

Denne svært uvanlege tørre og kalde tida me no har hatt i fleire veker, gjer det mogleg å improvisere med isoleringa rundt (driv-)fôrkara på kubene eg ynskjer å sette litt fart på. Når eg ikkje hadde anna for handa, var det berre å nappe litt knusktørr mose rundt kubene, så hadde eg ei perfekt isolering, som det berre er å koste vekk når fôringa er over!

Årets rammevask unnagjort

Kvart år blir det ein heil del mørke yngelrammer som eg smeltar ut bivoks og vasker klar i forkant av sesongen. Dette sikrar god hygiene både for biene og honningen som berre skal smake den reine nektaren dei samlar.

Oppføring av våre bigarder i Bigardsregisteret

Hordaland Birøkterlag har no fått opna att eit eige frivillig register over bigarder her i Hordaland Fylke. Det er eit lettvint register kor ein kan få kartfesta bigardene våre for å kunne melde desse vidare til Mattilsynet slik me er pålagt. Det er spesielt om det vert oppdaga sjukdom på biene, at det er svært nyttig å vite kor alle bigarder står.

Testvertkurs i Søylands biegard på Store Milde

Friske og fredelege bier som samler bra med pollen og nektar får me ikkje utan å hjelpe til med testing av elitedronningar. No har 8 testvertar frå Vestlandet nett gjennomført eit kurs i lik testvurdering etter kriteriar som det europeiske prosjektet "Smartbees" legg opp til. Dr.Aleksander Uzunov frå bie-istituttet i Kirchhaim i Tyskland kom hit for å lære oss dette.

Tidleg kassepåsett i Hardanger

Sommarvarmen og bløminga me hadde no allereie siste veka i april, gjorde det naudsynt å sette på halvkasser allereie ei veke etter innkøyringa på fruktpollineringa. I strålande varm sol med full morellbløming fekk praktikant Sofia frå Wales ein fin oppleving av nøgde bier og Hardanger på sitt beste.

Bier i skulesekken

Bier og humler er ein av aktivitetene på insektsdagane som Universitetsmuseet i Bergen arrangerar no denne veka. Dette er opplegg til den kulturelle skulesekken for ulike klassetrinn. Elevene fekk sjå og halde på levande bier og lære forskjell på pollen og honning som biene samlar frå blomar.

Bier på plommeblom i Kvam

I dag fekk me ut resten av av kubene som skulle på jobb i Kvam. Biene brukte ikkje lang tid for å finne både dei fyrste plommeblomar og løvetannen som stod i full blom langs sjøkanten.

Bybier i (kaffi)røyken

Eit forsøk med bier på taket over Bergen Kaffebrenneri med stundom røyk frå høvesvis kaffibrenning og ein vedfyrt Pizzaomn, ser ut til å gå bra. No med dei fine soldagane me har no er det full fart på biene og fin utviklingav bifolka. Tanken er å få bier tilbake til sentrum av Bergen utan at nokon treng bli redde over å sjå bikuber på bakkenivå.

Bier og kubevekter på plass i Hardanger

I går, på langfredag fekk me køyrt over 50 kuber på pollineringsjobb i frukthagar i Hardanger. Samstundes har me sett på vekt på 2 kuber, høvesvis Djønno og Lofthus (Lutro). Desse kan alle lese data frå på nordbi.no/veiekuber1 , som kjem inn på nettsida etter kl. 22 kvar dag.

Rekordvarm marsdag og tidleg pollentrekk

Takka vere rekordvarmen me hadde laurdag 29 mars og den tidlege våren har biene allerie kome godt igang med pollentrekk på selja. 16 grader og sol viser fort igjen i mengden av pollen biene klarer å samle i pollenfellene som eg har fått sett ut på dei sterkaste kubane. Fersk seljepollen er truleg det beste pollen ein kan samle for (helse)mat.

Litt pollentrekk 1. mars med sol !

Fyrste marsdag fekk me sol og dei ivrigaste kubene fekk samla litt pollen, truleg krokus og hassel. Då var det tid for å byrja våronna i bigarden med å skifte botnbrett og legge på plastfolie over rammene, då dei no vil starte med litt yngelproduksjon.

Fyrste gode luftedag og blokkvoks til leigepreging

I dag stakk sola fram og lokket ut ein heil del bier på dei fleste kubene. Ein tidleg Krokusart, Crocus sieberi opna seg, men det var ennå for kaldt til biebesøk. Elles har eg pakka over hundre kilo voks men treng endå vel hundre til frå dei som vil selja eller få smelta rammer.

Sommerstell på Åstveit

Etter ein fin dag med godt trekk, var både bier og nye birøktarar i godlag når me no sist torsdag kveld hadde praksiskveld i bigarden på Åstveit. Viktige tema no var svermekontroll, utviding av plass og fyrste honninghaust.

Dronemasakre og dronningceller

No er eg i gong med dronningavlen og dei fyrste 12 dronningcellene var klar for klekkeskap 5 dager etter fyrste omlarving i år. Elles har dronene blitt store nok til at ein kan pirke dei ut for å sjekke om dei har varroa.beste reidskap er då ein skrellegaffel som ein spidder dei ut på.

Morellblom og kassepåsett i Hardanger i pinsen

No i helga var tur igjen til pollineringsbiene for å sette på andre yngelrom. Samstundes hadde me litt kurs igjen få vist dette og utviklinga i kuba elles til kursdeltakare i Hardanger. Varmen sette også fart på pollensankinga på Åstveit så no fekk eg nytt lager av fersk (helse)pollen i frysaren.

Fyrste kontroll og praksiskurs i Hardanger

Sist onsdag, ei veke etter kubene vart flytta til frukthagane i Hardanger, var det endeleg lova ein varm solrik dag. Normalt skulle det passe å sette på kasse/yngelrom nr 2 på kubene no,men utviklinga på biene var ikkje kome lenger enn at ein kunne fylle opp 1.kasse med 9 eller 10 rammer. Denne utvidinga og yngelutjamning vart vist for kurdeltakare og praktikant Jeanette som nytta si praksisveke i bigardene våre.

Biene på plass i frukthagane i god tid før bløming

I dag har me fått køyrt biene på pollineringsjobb i Hardanger, i alt 47 kuber på eit lass. Aldri før har eg opplevd så lite blom eller grøne bakkar når me set ut kuber for moreller. Så no kan varmen og godværet berre kome, så kan me kome att med fleire rammer og kasser og sette på når dei treng meir plass. Me vil og nytta kubane til kurs i praktisk birøkt nye birøkatar i Hardanger.

Pollenfest i tidleg Rhododendron

I dag kunne både folk og bier føle eit gløtt av sol og vårvarme her på Milde samstundes som det snødde på Ulrikken og sludda elles i Bergensdalen. Ein av dei tidlege Rhododendronbuskene opna blomeknoppene og dermed var det full summing i heile busken, meir enn på seljetrea som elles står gule av pollen no.

Kurs for nye birøktarar i Bergenske birøkterlag

Laurdag 20 april var det i alt 15 nye birøktarar som hadde sin første praksis ute i bigarden her på Milde. For å kunne organisere så mange rundt bikubene delte me oss i 3 grupper med Andreas Kårbø og Chris Aurlien som rettleiarar. Alle fekk på den måten prøve å åpne kuber og sjekke om yngel og dronning var i orden.

Pollenfeller sett i drift

No når det fyrste gule pollenet viser seg på selja eg har i tunet er det på høg tid å få venne biene til dei ulike pollenfellene eg brukar for å samle inn dette søte og næringsrike pollenet som eg frys for sal eller eige bruk.

Maling av kasser og utstyr

Det fine påskeværet er perfekt til å sitt ute og fikse og male klar biutsyr før sesongen. No får malinga god tid til å tørke og lukte i frå seg, sjølv om eg og brukar oljebasert emaljelakk inni plastkassene.No har eg og fått boret opp ekstra luftehål i avleggarkassene mine og malt dei danske minikassettene.

Drivforing og pollentilskot

Det er eigentleg litt tidleg å starte med drivforing (sukkerlake) no før det har blitt skikkeleg pollentrekk. Men eg ynskjer å få sterke bifolk til fruktpollinering og treng elles mykje bier tidleg i sesongen. Her ser de korleis eg både kan gje pollendeig og fore med sukkersirup gjennom eit lite hull i plasten.

Pass på lette kuber

No i mars som biene byrjar med yngelproduksjon kan det minke fort på vinterforet om kubene var litt snaut fora i haust. Her kan du sjå kva biene har teke ned av melisdeig frå ein 2,5kg Apifonda-pakke som vart lagt på i byrjinga av mars

Laging av eige pollen-fôr til vårdriving

No når ein har kome midt ut i mars og biene allereie har vore ute og funne litt pollen på krokus og anna, kan det vere fordel å legge på litt pollenform for at dei kan halde liv i den yngelen dei truleg allereie har starta med. Vanlegvis blir det brukt ferdig kvikkpollen til dette, men eg ville bruke opp noko pollen eg hadde samla frå biene i fjor sommar.